• Part of
  Ubiquity Network logo
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  Universitet och högskolor: årsrapport 2022

  Anna Bengtsson, Johan Gribbe, Helena Wintgren (eds.)

  År 2021 var ett annorlunda år för högskolan. Coronapandemin har inneburit ett högt tryck på högskolans alla verksamheter, på studenter, doktorander och inte minst på personalen. Samtidigt har högskolan visat en mycket god förmåga att hantera kriser under coronapandemin. Lärosätena ställde snabbt om till digital undervisning. Därefter hanterade de en ökad studenttillströmning i och med regeringens satsningar på omfattande utbyggnader av högskolan på grund av den försämrade arbetsmarknaden.

  Under 2021 genomförde regeringen och riksdagen en rad åtgärder med anledning av coronapandemin. I början av sommaren presenterade regeringen en plan för anpassning och avveckling av de restriktioner som införts med anledning av pandemin. Successivt återgick lärosätena till en verksamhet som i lägre grad än tidigare begränsades av pandemin. Under året fortsatte regeringen att skjuta till anslagsmedel för att utöka antalet utbildningsplatser i högskolan. Satsningen motiverades bland annat med det ökade intresset för att söka till högskolan. Samtidigt höjdes lärosätenas anslag till forskning och utbildning på forskarnivå under året. Under 2021 tillfördes lärosätena dessutom extra medel som en tillfällig förstärkning, för att hantera de negativa effekterna på forskningen av pandemin.

  Både utbildning och forskning har påverkats av coronapandemin och konsekvenserna av detta och av olika insatser från regering och lärosäten kan avläsas i årsrapporten. Det gäller bland annat tillströmningen till högskolan, internationell mobilitet och lärosätenas ekonomi. Vi har också belyst de områden där vi under året sett de tydligaste förändringarna på grund av coronapandemin.

  Metrics:

  Recent Activity


  How to cite this book
  Bengtsson, A et al. (eds.) 2022. Universitet och högskolor: årsrapport 2022. Stockholm: Universitetskanslersämbetets publikationer. DOI: https://doi.org/10.53340/UKAP-5
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  This book has not undergone external peer review. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on June 13, 2022

  Language

  Swedish

  Pages:

  129

  ISBN
  EPUB 978-91-987158-8-0
  Mobi 978-91-987158-9-7
  PDF 978-91-987158-7-3

  DOI
  https://doi.org/10.53340/UKAP-5