• Part of
  Ubiquity Network logo
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  En guide till det nationella kvalitetssäkringssystemet

  För studentkårerna

  Ellinor Alvesson

  En guide till det nationella kvalitetssäkringssystemet för studentkårernas är till för dig som är intresserad av kvalitetssäkringsfrågor och engagerad i en studentkår.

  Studenternas medverkan i kvalitetsarbetet vid universitet och högskolor är inte bara lagstadgat, det är också en nödvändighet för att på sikt kunna garantera att utbildningskvaliteten också utvecklas och stärks. Genom att Universitetskanslersämbetet granskar hur väl lärosätena verkar för att ge studenter och doktorander goda förutsättningar att utöva inflytande över utbildningen och sin studiesituation vill vi bidra till den kvalitetsutveckling som lärosätena, studenterna och UKÄ gemensamt har ansvar för.

  Genom den här guiden vill vi ge studentkårerna sammanhållen bild av det nationella kvalitetssäkringssystemet. Vår förhoppning är även att den ska bidra till en kunskapsspridning och en bättre möjlighet för engagemang för de som är intresserade av kvalitetssäkringsfrågor.

  Guiden är uppdelad i fyra delar. Den första delen beskriver UKÄ och UKÄ:s verksamhet. Den andra delen ger historik, bakgrund och grundläggande beskrivningar av det svenska högskolesystemet och kvalitetssäkring. Den tredje delen går igenom det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning, med särskilt fokus på studentkårernas roll. Avslutningsvis avslutas guiden med övrig information, så som vidare läsning och ordlista. Tanken är att guiden ska gå att läsa i ett svep för att få en helhetsbild av hur kvalitetssäkring av högre utbildning fungerar. Förhoppningen är att guiden också ska fungera som ett uppslagsverk, där det lätt går att slå upp de specifika delar som du har frågor om.

  Disciplines:

   

  Keywords:

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  How to cite this book
  Alvesson, E. 2021. En guide till det nationella kvalitetssäkringssystemet: För studentkårerna. Stockholm: Universitetskanslersämbetets publikationer. DOI: https://doi.org/10.53340/UKAP-3
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on Nov. 29, 2021

  Language

  Swedish

  Pages:

  36

  ISBN
  EPUB 978-91-987158-0-4
  Mobi 978-91-987158-1-1
  PDF 978-91-987157-9-8

  DOI
  https://doi.org/10.53340/UKAP-3