• Part of
  Ubiquity Network logo
  Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

  Förändring och kontinuitet

  Reformer inom högre utbildning och forskning 1940–2020

  Johan Gribbe

  De senaste åttio åren har den svenska universitets- och högskolesektorn genomgått stora förändringar. Förutsättningarna för att bedriva högre utbildning och forskning har ändrats i grunden. Universitet och högskolor har utvecklats från smala elitinstitutioner till att utbilda stora delar av befolkningen och har alltmer tilldragit sig politikens intresse. De finns i hela landet och har successivt tilldelats allt större resurser och ansvar. Huvuddelen av den offentligt finansierade forskningen bedrivs idag vid landets lärosäten. Samtidigt har sektorns utveckling kännetecknats av en betydande kontinuitet. Det är omöjligt att förstå strukturen hos dagens svenska högskolelandskap utan att ta hänsyn till universitetens och högskolornas bakgrund och historiska utveckling.

  Den här rapporten behandlar utvecklingen under perioden 1940–2020. Utgångspunkten är statens reformer inom högre utbildning och forskning. Det handlar både om breda, övergripande reformer som berört stora delar av verksamheten vid universitet och högskolor i ett sammanhang och om den kontinuerliga anpassningen av bestämmelser och system. Syftet är att teckna en översiktlig bild av utvecklingen av den moderna svenska högskolan. Rapporten vänder sig i första hand till verksamma vid lärosäten och myndigheter, men också till politiker och personer ur den intresserade allmänheten som vill veta mer om bakgrunden till dagens universitets- och högskolesystem och varför det ser ut som det gör.

  Rapporten har tagits fram av Universitetskanslersämbetet, som ett led i uppdraget att följa utvecklingen inom svensk högre utbildning och forskning. Universitetskanslersämbetet publicerar dessutom årligen aktuell statistik om den svenska högskolan och ett stort antal rapporter på olika teman.

  View Wikipedia Concepts

  These are words or phrases in the text that have been automatically identified by the Named Entity Recognition and Disambiguation service, which provides Wikipedia () and Wikidata () links for these entities.

  Metrics:

  How to cite this book
  Gribbe, J. 2022. Förändring och kontinuitet: Reformer inom högre utbildning och forskning 1940–2020. Stockholm: Universitetskanslersämbetets publikationer. DOI: https://doi.org/10.53340/UKAP-4
  License

  This is an Open Access book distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 license (unless stated otherwise), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Copyright is retained by the author(s).

  Peer Review Information

  This book has been peer reviewed. See our Peer Review Policies for more information.

  Additional Information

  Published on May 25, 2022

  Language

  Swedish

  Pages:

  264

  ISBN
  EPUB 978-91-987158-4-2
  Mobi 978-91-987158-5-9
  PDF 978-91-987158-3-5

  DOI
  https://doi.org/10.53340/UKAP-4